زمانی که بنده ی خدا در آسایش و آرامش به سر می برد و به یاد خداست در مواقع خطر و بلا هم خدا با اوست .برای آن که از فتنه ی آخر الزمان در امان بمانیم قطعا به دستگیره و عروه الوثقایی نیاز است که رشته ی اتصال ما را از او جدا نکند.بهترین وسیله ی محکم و قوی ارتباط با قرآن و کلام وحی و توسل به دامان اهل بیت علیهم السلام است.مطالعه ی روزانه و پیوسته ی آیات قرآن و تدبر در آن ،همچنین دعا و مناجات،حصن حصین و سنگر محکمی برای دوری از بلایا و غرق شدن در آفات است.

 به عنوان مثال برای حفظ شدن از بلایای آسمانی (صاعقه)و زمینی(زلزله) قرائت سوره ی شریفه ی زلزال توصیه شده است .خوب است از این لحظه هر شب که به جامه ی خوایب می رویم آن را تلاوت کنیم و ثواب این سوره ی مبارکه را به ارواح انبیا و ائمه ی بزرگوار هدیه کنیم.

 

خواص قرائت سوره ی زلزله

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقولست که ملال به هم مرسانید از خواندن اذا زلزلت الارض زلزالها. به درستی که هر که در نمازهای نافله این سوره را بخواند هرگز خدا او را به زلزله و به صاعقه و آفتهای عظیم دنیا نمیراند و در وقت جان کندن ملک بزرگواری از جانب پروردگارش بیاید به نزد او و بالای سرش بنشیند و به ملک موت از جانب حق تعالی بگوید به رفق و مدارا سر کن با دوست خدا که خدا به خواندن سوره ی اذا زلزلت بسیار یاد می کرد و آن سوره نیز به ملک موت سفارش کند.پس ملک موت گوید حق تعالی مرا امر کرده است که سخن او را بشنوم و اطاعت او بکنم و تا مرا امر نکند قبض روحش ننمایم .پس ملک موت نزد او باشد تا پرده ای از پیش دیده ی آن مومن برگیرند وجای خود را در بهشت ببیند و بعد از دیدن او را امر نماید که قبض روحم بکن.پس ملک موت در نهایت ملایمت و آسانی قبض روح او را بکند و هفتاد هزار ملک روح او را مشایعت کنند و به زودی به بهشت رسانند.

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که:حضرت رسول صلوات الله علیه وآله فرمود: هرکه چهار مرتبه سوره ی اذا زلزلت بخواند چنان است که تمام قرآن را خوانده است.

 

آیه ی محفوظ ماندن از تخریب خانه :

به سند معتبر از حضرت امام موسی علیه السلام منقول است که: هر که در وقت خواب این آیه را بخواند خانه بر سرش خراب نشود:

 

"ان الله یمسک السموات و الارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من

بعده انه کان حلیما غفورا "                       (سوره ی فاطر:41)

(برای تلفظ صحیح به قرآن مراجعه نمایید)

ترجمه:

محققا خدا آسمانها و زمین را از این که نابود شوند، نگه می داردو اگر رو به زوال نهند گذشته از او هیچ کس آن ها را محفوظ نتواند داشت(وبدانید) که خدا بسیار بردبار و آمرزنده است.